Impregneerspray 500ml

mpregneerspray Gebruiksaanwijzing:
Maak het te impregneren oppervlak goed schoon.
Op ca. 35 cm. afstand het oppervlak bespuiten.
Uitsluitend op droog materiaal spuiten.
Het door u geïmpregneerd materiaal goed laten drogen. Niet op rubber onderdelen en kunststof ramen spuiten. Spuit echter eerst op een onopvallende plek van het doek.
Gevaar Zeer licht ontvlambare aerosol.
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.
Niet roken.
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
Spuitnevel niet inademen.
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Tegen zonlicht beschermen.
Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Op een goed geventileerde plaats bewaren.
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Bevat: Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische.n
€ 5,50
Beschikbaarheid: Op voorraad
SKU
SW_7775_SMP_10004755_0
s,6034500,10004755/0
Meer informatie
gtin 8713899010334
Artikelnummer 10004755
Artikelnummer fabrikant 6034500
Fabrikant s
Product Name Impregneerspray 500ml
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Impregneerspray 500ml